Zasady poprawnej ortografii, pisownia polska,
sprawdź swoją pisownie. Naucz się ortografii.
Spróbuj się, weź udział w wirtualnym dyktandzie.
A A A A


Pisowania "nie" z różnymi częsciami mowy
 • "nie" z czasownikami pisze się osobno:
  • nie ma, nie pił, nie był
  • wyjątki: niedomagać, niepokoić, niecierpliwić
 • "nie" z rzeczownikami pisze się razem:
  • niepogoda, niewypał, niepalenie
 • "nie" z przymiotnikami w stopniu równym pisze się razem, a w stopniu wyższym i najwyższym osobno:
  • niedobry, nie lepszy, nie najlepszy
  • niełatwy, nie łatwiejszy, nie najłatwiejszy
 • "nie" z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu równym pisze się razem, a w stopniu wyższym i najwyższym oddzielnie.
  • niedobrze, nie lepiej, nie najlepiej
 • "nie" z przysłówkami pochodzącymi od innych części mowy pisze się rozdzielnie:
  • nie bardzo, nie całkiem, nie zaraz
 • "nie" z liczebnikami piszemy oddzielnie:
  • nie raz, nie dwoje
  • wyjątki: niejeden (w sensie wielu), nie jeden (hotel odwiedził)