Zasady poprawnej ortografii, pisownia polska,
sprawdź swoją pisownie. Naucz się ortografii.
Spróbuj się, weź udział w wirtualnym dyktandzie.
A A A A


Pisowania "nadzieja", "idea" itp.

  • w dopełniaczu l. poj. w wyrazach typu: knieja, mierzeja, ukleja, Pompeja, breja; pisze się końcówkę -i:
    • knieja - kniei
    • breja - brei
  • w wyrazach pochodzenia obcego typu: idea, statua, kamea, Korea, orchidea; w dopełniaczu l. poj. piszemy końcówkę -i:
    • idea - idei
    • kamea - kamei